Druiven Stekken, Wanneer En Hoe Doe Je Dat? | Fleur & Flower (2024)

Het is natuurlijk erg leuk om druiven te stekken die in jouw tuin staan, of heb je van iemand anders druivenstekken gekregen? In deze blog zal ik je uitleggen op welke manier je deze druiven kunt stekken. Er is geen verschil van stekken van een rode of witte druif. Dat gaat hetzelfde. Er zijn wel een aantal dingen waar je op kunt letten zodat jouw inspanning om de druiven te stekken, succesvol zullen zijn, of zo succesvol mogelijk. Heb veel plezier met het stekken en het zien groeien van de stekken. Hopelijk heb je in het najaar, volgend jaar, weer prachtige nieuwe druiven staan!

Druiven stekken doe je in November of December. Zorg dat elke stek ongeveer 20 centimeter is, met een aantal knopen (knoppen) eraan. Zorg dat je weet wat de onderkant van de stek is en steek deze in de stekpoeder, daarna in de potgrond. Geef wat water en houdt de grond vochtig. Plaats de druivenstekken binnen (20 graden) tot eind mei.

Natuurlijk komt er heel wat meer bij kijken en die informatie zal ik je uitgebreid geven. Het is echt niet moeilijk, maar een paar weetjes over het stekken van de druiven is altijd handig en geeft meer resultaat.

Wanneer Kun Je Het Beste Druiven Stekken?

Wanneer je druiven wilt gaan stekken, dan doe je dat in de winter, rond november of december. Je mag het ook later proberen, na de vriesperiode, maar dan heb je kans dan de druif gaat bloeden. De sapstroom is dan alweer op gang gebracht, en de druif kan dus veel vochtverlies leiden. Beter is het dus om het stekken van de druif, aan het eind van het jaar te doen. Dan is de druif in een soort winterslaap, de sapstroom staat op een laag pitje, en de druif heeft daardoor het minst ‘last’ van het stekken.

Maar wil je proberen om dit op een ander tijdstip te doen, dan kan dat. Soms is het wel succesvol en heeft jouw druif er geen last van.

Ben jij op zoek naar een druivenplant? Tuinplant.nlis één van de grootste tuinplanten webshops in Nederland!Op hun website vind je een uitgebreid aanbod druivenplantentegen hele scherpe prijzen en alle planten zijn vers van de kweker.

Hoe Kan Je Het Beste Een Druivenplant Stekken?

Er zijn een aantal dingen die je beter kunt weten, voor je druiven gaat stekken. Zo zorg je ervoor dat je betere resultaten krijgt, na het stekken van de druivenplant.

  1. Knip altijd een scherpe en schone snoeischaar. Zo voorkom je dat de wond van de druif scherp is en niet rafelig. Er kunnen zo minder infecties ontstaan op de bestaande druivenplant en op de stekken.
  2. Zet stekpoeder klaar en een pot of bak met potgrond.
  3. Maak ruimte in huis, om de stekken, die je in de pot of in bakken hebt gezet, op een warme plek te kunnen plaatsen. Een temperatuur van ongeveer 20 graden zou ideaal zijn.

Lees ook: Hoe Paprika Kweken? Meerdere mogelijkheden

Hoe stek je dan een druif?

  1. Bekijk de druiven goed voor je gaat stekken. Welke twijg/tak, wil je verder laten groeien en welke wil je weg hebben.
  2. Knip de takken, die je wilt stekken, eraf, maar laat altijd 10 centimeter aan de stam zitten. Dus je knipt niet de hele tak eraf. Aan de 10 centimeter die je laat zitten, moeten nog 1 of 2 knopen (knoppen), die later weer uitgroeien tot lange takken, waar druiven aan komen.
  3. De takken die je eraf hebt geknipt, kun je in stukjes van 20 centimeter knippen, maar niet zomaar! Zorg dat er altijd knopen aan zitten, in het midden en/of aan de bovenkant.
  4. De onderkant van deze stek doop je direct in de stekpoeder en zet je gelijk voor één derde in de aarde. Wanneer je stekpoeder aan de bovenkant van de stek doet, omdat je niet meer weet welke kant onder of boven is, dan gebeurt er niets met deze stek. Hij gaat dood.
  5. Plaats plastic folie over de stekken heen (of je hebt een kweekbak, dan hoeft dat niet natuurlijk). Zo blijven zij lekker warm en groeien de wortels, en daarna de druiven, snel. Dek deze na het water geven weer snel toe.
  6. Zet de bak of pot met stekken, op een warme plaats (in de kas of in huis) en geef regelmatig kleine beetjes water. Zeker geen sloten water want dan kunnen de stekjes gaat rotten. Houdt de grond licht vochtig, dat is genoeg.

Je kunt, wanneer je bakken gebruikt, zo een hele rij stekken naast elkaar plaatsen. In het voorjaar verplant je deze druif in een grote pot of in de volle grond. Haal voorzichtig de stekken voorzichtig uit de grond, zonder de wortels te beschadigen (dus niet zomaar trekken). Dat zou zonde zijn van al jouw werk.

Denk je na dit te hebben gelezen, mwah, ik koop nog wel een druivenplant? Kijk dan bij bol.com. Opties te over!

Wanneer Mogen De Druiven Stekken Naar Buiten?

In april zet je de druiven stekken in een andere, grotere pot. Je hoeft geen plastic meer te plaatsen of de deksel erop te doen. Nu kunnen de wortels echt goed gaan groeien, maar de stekken blijven nog binnen. Blijf water geven tot aan begin juni. Dan zijn de druiven stekken helemaal klaar om de kas of volle grond in te gaan.

Plaats de druiven stekken in de volle grond vanaf eind mei, begin juni, liever niet eerder. Het kan dan nog te koud zijn voor de stekken, die binnentemperaturen gewend zijn.

Zet je de druiven stekken in de kas, dan mag je deze wel wat eerder plaatsen. Daar zijn de temperaturen sneller wat hoger dan in de buitenlucht.

Wil je een leuke gieter naast jouw druiven stekken hebben staan? Kijk dan bij bol.com. Opties te over!

Druiven Stekken In Water?

Je kunt proberen druiven te stekken in water. Stek deze druiven ook in november of december en zet de druivenstekken, met de onderkant, in een leuke doorzichtige pot of glas. Het is altijd een mooi gezicht, die groeiende wortels in een pot.

De wortels die aan deze druivenstekken komen, zijn waterwortels. Deze wortels zijn niet gewend aan (pot)grond. Het kan voorkomen, dat deze stekken het niet goed in de aarde doen en dood gaan. Je kunt geluk hebben, maar het is geen garantie. Let er dan wel op dat je deze druiven stekken wel eerst binnen goed laat wortelen in de aarde, voor je ze naar buiten doet.

Dit doe je nadat de druivenstekken voldoende (water)wortels hebben aangemaakt. Zet ze dan in een pot of bakje met aarde, zodat deze plant de wortels kunnen laten groeien, die voeding uit de grond kunnen halen. Wanneer dit is gelukt, na een paar weken, kun je de druif in de volle grond zetten. Natuurlijk geldt ook hier dat je dit het beste kunt doen na de eerste week van juni. Dan zijn de dag en nacht temperaturen warm genoeg om te kunnen overleven.

Wanneer deze druiven, met water wortels, direct de volle grond in gaat, wordt het lastig voor deze druif. Hij moet én grondwortels maken, en wennen aan de temperatuur buiten. Het kan zo maar zijn dat deze druif het niet gaat halen.

Druiven Stekken, Wanneer En Hoe Doe Je Dat? | Fleur & Flower (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated:

Views: 5275

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.